Bạn Học Được Gì Từ Xã Hội Này

Cứ an nhiên mà đóng vai chính của cuộc đời mình đi dù cho đó có là vai xấu xí hay phản diện, dù sao củng được đóng vai chính. Còn hơn phải làm vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời kẻ khác

Đông Hà
LIÊN HỆ

Nghèo Là Một Cái Tội

Ai sẽ khiến bạn giàu lên, ai sẽ cảm thông cho cái nghèo của bạn nếu cả bản thân bạn cũng bằng lòng và chấp nhận với cái nghèo đó?

Đông Hà
LIÊN HỆ