Chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất kỳ thứ gì

Đây là lời mà một vị cao tăng đã dạy cho Maeng Sa Seong, một vị quan văn thời Jo Seon. Maeng Sa Seong nổi tiếng là người có học thức uyên thâm, năm 19 tuổi ông đỗ trạng nguyên, đến năm 20 tuổi được chọn làm quận thú. Đạt được một chức vụ lớn … xem thêm